Dentergem, 3 januari 2018

Beste menvrienden,

Eerst en vooral willen wij jullie bij het begin van dit nieuwe jaar alvast een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018 wensen, met heel veel menplezier.
Wij doen dan ook steeds ons best om de wandelingen zo aangenaam en paardvriendelijk mogelijk te maken, dit op een veilige manier door wegbewijzering met pijltjes. Tevens hopen we dat jullie zoveel mogelijk kunnen deelnemen.
Nodig je vrienden eens uit om een koetsenwandeling mee te maken met onze menclub en overtuig hen om eveneens lid te worden, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!

De " menkalender 2018" is hier bijgevoegd.
Langs deze weg vragen wij jullie ook om het LIDGELD voor 2018 , €30 , over te maken
op rekeningnummer : BE65 1030 1325 3096 van fv kerstenburg, afdeling mensport.
Door de betaling van uw lidgeld ben je lid samen met je partner (2pers) en ontvang je iedere
maand een brief of e-mail met de melding van onze organisaties.
De betaling kan best via overschrijving (of op de breugelavond).
Na de betaling van het lidgeld en om een gezellige avond te beleven nodigt de Menclub jullie uit op een BREUGELAVOND op vrijdag 26 januari 2018 om 20 uur in de cafétaria van Manège Kerstenburg, opgeluisterd door een entertainer met muziek, animatie en sketch.
De breugelavond (aperitief, breugelbuffet en consummatie) is GRATIS voor ieder lid en zijn/haar partner.
Let op : door de betaling van uw lidgeld ben je niet automatisch ingeschreven voor de breugelavond, mogen wij jullie daarom vragen om tijdig telefonisch of per e-mail in te schrijven, dit tegen zondag 21 januari bij een van onze bestuursleden.
Mogen we vragen aan de leden die per mail kunnen verwittigd worden van onze activiteiten hun e-mail adres aan Stefaan door te geven aub : desmet.st@skynet.be . Dit bespaart ons heel wat postkosten.

Bekijk ook eens de foto's van de wandelingen van de vorige jaren en van onze busreizen op www.kerstenburg.be , doorklikken naar menclub – foto's. Deze zullen eerstdaags op de website staan.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op de breugelavond.

 

Met vriendelijke groet,
het bestuur Menclub Kerstenburg.


www.kerstenburg.be
 
Daniël Alliët    0476/351785
Alfons Levrau 0477/343135
Marc Decorte 0475/485649
Dieter Vandemeulebroucke 0497/691897
Astère Bothuyne  0476/466948
Christiaan Bossuyt 0472/857505
Stefaan Desmet   0475/541644

 

home