Het lidmaatschap van VZW Kerstenburg is verplicht voor iedereen die wil gebruik maken van de manege.
De aanvraag gebeurt via een inschrijvingsfiche die in de cafetaria overhandigd wordt, samen met het lidgeld.
Deze bijdrage moet jaarlijks betaald worden bij de aanvang van het nieuwe jaar.Tarief lidgelden

vzw-lid 2010 (verplicht) 5 €
menlid 2010 25€ (lidgeld vzw is inbegrepen)
ruiterclublid 2010 15€ voor 1e lid van het gezin (lidgeld vzw is inbegrepen)
  10€ voor de volgende leden van het gezin

home