Verzekering

Elke ruiter kan bij ons een persoonlijke verzekering aangaan.
Dit is een recrea verzekering via de VLP (Vlaamse Liga voor de Paardesport)
Meer info hierover kunt U vinden op de www.vlp.be
Hiervoor vult U een formulier in en betaalt U 20,50€. Binnen de 14 dagen is dit in orde.
Wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid aan derden, kunt U uw familiale laten uitbreiden voor het rijden met paarden.
Dit is ten zeerste aan te raden.


Huishoudelijk reglement

1. De Raad van Bestuur beslist autonoom, zonder in dit verband enige verantwoording te moeten afleggen,
tot het al dan niet voordragen van nieuwe kandidaat-leden aan de Algemene Vergadering.

2. Alle leden engageren zich ertoe om in een positieve zin mee te werken aan de realisatie van de doelstelling van de vzw.

3. Alle leden engageren zich er toe, om in een sportieve geest,
deel te nemen aan de activiteiten van de vzw en dit met respect voor de andere leden en paarden.

4. De leden erkennen dat zij in een voldoende mate (familiale polis of andere verzekering) verzekerd zijn als burgerlijk aansprakelijke
(houder of berijder van een paard) ten opzichte van derden.
Ook een persoonlijke verzekering is voor rekening van het lid.

5. Vooraleer een paard te berijden of deel te nemen aan een andere activiteit,
zullen de leden zelf nagaan of alle (eventueel ter beschikking gesteld) tuig geen gebreken of slijtage vertoont.
In voorkomend geval zullen zij de begeleider of de verantwoordelijke onmiddellijk informeren.

6. De vzw of inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging aan materiaal,
ongevallen of diefstal op de terreinen of in de lokalen van de vzw.

7. De leden engageren zich ertoe om zich te schikken naar de instructies van de organisator, begeleider of lesgever.

8. Handelingen ten nadele van de vzw, mishandeling van dieren, herhaaldelijk onsportief gedrag,
kan leiden tot sanctionering en/of uitsluiting uit de vzw.

9. Ruiters zijn verplicht hun veiligheidshelm te dragen. Wanneer de ruiter dit negeert of weigert, is dit volledig op eigen risico. De ruiter kan gevraagd worden de piste te verlaten en het paard af te stijgen.

10. Het reglement kan ten allen tijde door de Raad van Bestuur gewijzigd worden.

11. De leden erkennen bij betaling van de lidmaatschapbijdrage kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement
en de inhoudelijke bepalingen ervan te aanvaarden.

12. Alle paarden, ook externe, dienen ingeënt te zijn tegen griep/tetanus
en moeten bij opvraag de nodige bewijzen kunnen voorleggen.

13. Het is ten strengste verboden te roken in de manege, stallen, wasruimte, zadelkamer, bijlokalen, …

 

home